Cennik transportu towarów

Cennik transportu towarów zamówionych w naszej firmie do wglądu lub pobrania poniżej.

Transport Towaru

1. Zamówiony towar dostarczamy własnym transportem z minimum logistycznym:
    1000,00 zł. Netto do 100 km.;
    2000,00 zł. Netto do 200 km.;
    3000,00 zł. Netto do 300 km.;
    4000,00 zł. Netto do 400 km.;
    5000,00 zł. Netto do 500 km.:
    6000,00 zł. Netto do 600 km.;
    7000,00 zł. Netto do 700 km.

2. Drobne zamówienia realizujemy również innymi firmami kurierskimi DHL, DPD, InPost, FedEx według cennika przesyłek wagowych z ubezpieczeniem.
Cennik dostępny na stronie: https://www.epaka.pl/cennik-przesylek
Całkowity koszt dostawy jest ustalany przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

3. Cennik przesyłek materiałów niebezpiecznych ADR realizowanych firmą Raben
na terenie kraju:
Dostawa do 24H (dni robocze)
Cennik za towar na palecie* w przesyłce
Waga palety / Odległość

                          do 200 km

              do 400 km

          powyżej 400 km

do 50 kg

62,38

73,29

81,10

do 100 kg

76,41

84,21

95,13

do 200 kg

95,13

109,17

126,32

201 - 400 kg

120,09

138,79

152,84

401 - 500 kg

131,01

154,40

176,23

501 - 600 kg

140,36

162,20

202,75

601 - 800 kg

148,02

207,42

241,73

801 - 1000 kg

219,89

255,77

276,05

powyżej 1000 kg

257,33

294,76

330,63


*** Transport wyceniany jest na podstawie wyższego z parametrów:
wagi rzeczywistej, lub wagi przeliczeniowej - to najwyższa waga wynikająca z użycia jednego z dwóch parametrów 1m3 = 330 kg
Płatne usługi dodatkowe:
Pobranie za towar (COD)10,00 zł netto
ręczny za- i/lub rozładunek przesyłki16,00 zł netto za każde rozpoczęte 100 kg wagi
przeliczeniowej (min 16 zł / przesyłka)
temperatura dodatnia transportu w okresie zimowym +25% do powyższego cennika
Dostawa do osoby prywatnej (HMD)1) 20,00 zł netto za przesyłkę
Usługa wniesienia (SLF)2) 40,00 zł netto za przesyłkę
Dostawa godzinowa (TID)3) 30,00 zł netto za przesyłkę
1) Maksymalna masa pojedynczej przesyłki nie może przekraczać 1500kg; maksymalna wysokość jednostki transportowej nie może przekraczać 180cm brutto; Dostępne przedziały czasowe 10.00-21.00, 10.00-13.00, 13.00-16.00, 16.00-21.00
2) usługa ta polega na wykonaniu przez kierowcę (ów) rozładunku przesyłki o masie całkowitej większej niż 30kg i/lub sumie wymiarów (dług. /wys./szer.) przekraczającej 300cm oraz dostarczeniu jej do lokalu odbiorcy Masa pojedynczej sztuki towaru (w opakowaniu) stanowiącego przedmiot przesyłki nie może przekraczać 84kg, a łączna masa przesyłki z usługa wniesienia nie może przekraczać 300kg
3) opcja ta polega na dostarczeniu przesyłki do miejsca dostawy o wskazanej w zleceniu transportowym godzinie w przedziale pomiędzy 10.00 – 18.00 z tolerancją +/- 30 minut

Ceny netto w złotych polskich
Kilometry naliczane są wg komputerowej mapy samochodowej e-mapa od siedziby firmy Techmaxx.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji ceny w przypadku zmiany parametrów przesyłki.
Tabela określająca zmiany cen usług w zależności od wahań średnich miesięcznych cen hurtowych oleju napędowego* na bazie PKN Orlen jest dostępna na stronie internetowej Raben: http://polska.raben-group.com/strefa-klienta/korekta-paliwowa/ * Olej napędowy Ekodiesel